ESCOLA MUNICIPAL DE LOUSAME
CLUB TENIS FIEIRO-NOIA

CLASES DE TENIS:
 • Venres 19:30 Iniciación e perfeccionamento. Competición ás 20:30. LOUSAME.
 • Sábados 17:00 INICIACIÓN. LOUSAME.
 • Sábados 18:15 PERFECCIONAMENTO. LOUSAME.
 • Sábados 19:45 PERFECCIONAMENTO. LOUSAME.
 • Sábados 20:45 COMPETICIÓN. LOUSAME.
Excmo Concello de Lousame. Pavillón da Silva

Notas do avalición do curso 2012

Notas do avalición do curso 2011

Normas de clasificacón por categorías.

ACTIVIDADES
 • Participamos en tódolos torneos da comarca.
 • Organizamos o torneo de verán
 • Liga Zonal. Equipo representando a esta escola e ó club de tenis.
INFORMACIÓN E INSCRICCIÓNS
 • Información no Dep de Deportes do Concello de Lousame. Néstor.
 • Información no tfno: 676 61 48 82 Víctor.
 • Pide información por e-correo. Aquí