Calculadora da Velocidade da Bola.
(Non é moi exacto, pero pode valer)

NĂºmero de golpes
Tiempo (segundos)
Longitud de la pista (metros)
Velocidad (km/h)